info@rekongrup.com +90 216 446 81 77

İnsan Kaynakları Politikası

* Tecrübeli, eğitim düzeyi yüksek, araştırmacı, kendini sürekli geliştiren,  verimli ve yüksek sorumluluk bilincine sahip personel istihdam eder.
* En önemli gücümüzün öncelikle ekibimiz olduğu bilinciyle hareket eder.
* Personelin takım ruhu bilinciyle çalışmasını sağlar.
* Meslek içi eğitimin  sürekli olması gerektiğine inanır ve bu bağlamda teknik personeli yurtiçi , gerekiyorsa yurt dışı seminer, kurs ve toplantılara gönderir.
* Personelle sürekli iletişim içersinde olup, motivasyon ve memnuniyeti arttırmak için  periyodik toplantılar yapar.
* Çalışma ortamının güvenli ve sağlıklı olması için gerekli önlemleri alır.
* Bünyesine yeni katılan personeli oryantasyon eğitimine tabi tutarak sisteme hızlı  uyumunu sağlar.
* Değişen koşullara uygunluk bakımından kuralları  sürekli olarak gözden geçirir ve güncelleştirir.
* Çalışanların performansları periyodik olarak ölçülür. Performans değerlendirme sonuçları çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve ödül/uyarı sisteminin işlemesinde değerlendirilir.

ik@rekongrup.com